Thiền sư Thích Nhất Hạnh ”Viết thư pháp là một môn Thiền định”

Thiền sư Thích Nhất Hạnh ”Viết thư pháp là một môn Thiền định”

06/02/2019 21:54

 

E783B613 1598 480A 9B26 944DA83F7B7C

B5CB4C62 F8ED 49DA BA4B 00161B9815DCCFBB0FAC 6CBB 4D15 ABAA 7B8AF6D1F476694F4757 3CD8 4725 B4D8 2BCE2AD13F8622AE8E07 3E22 415B 957B 22999C1CE8EC72C61E80 0053 4139 87BE D1F8CBD1EC1A5D85DC70 E77D 461A AC51 3C96A0590DA253893B1F 9B13 466C A336 350DE3152FD8

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top