Ngoại quan

Thầy Viện chủ đến với  chương trình
Thầy Viện chủ đến với chương trình "Phương trời thong dong" tại Chùa Giác Ngộ

Ngày16/10/2016 (Nhằm ngày 16/9 Bính Thân), Thầy Viện chủ Thích Trí Chơn đã tham gia chương trình "Phương trời thong dong" theo lời mời của TT. Thích Nhựt Từ, Trụ trì Chùa Giác Ngộ. Đây là chương trình nhằm tôn vinh những Tăng sĩ có công đức lớn trong việc xiển dương Phật pháp. Chương trình do MC. Lâm Ánh Ngọc dẫn dắt, có hơn 600

>>> Xem thêm
Back to top