Ngoại quan

Pháp thoại tại Trường hạ Pháp Vân: Thân - Tâm thoát tục
Pháp thoại tại Trường hạ Pháp Vân: Thân - Tâm thoát tục

Cuộc sống có rất nhiều con đường cho chúng ta đi. Nhưng,con đường ta cần chọn để tiến tới thì chỉ có một. Ta sẽ không thể đi cùng một lúc hết mọi con đường. Đó là điều viễn vông, là một sự ảo tưởng. Ở đời, có người lớn lên thì lấy vợ, gã chồng, xây dựng cơ nghiệp; có người cắt mái tóc xanh viễn ly thế tục, quyết chí tu hành

>>> Xem thêm
Back to top