Ngoại quan

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi
Thiền sư Thích Nhất Hạnh sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi

GNO - Sáng nay, mùng 1 Tết Kỷ Hợi, đệ tử bốn chúng và môn hạ thuộc tổ đình Từ Hiếu đã đảnh lễ khánh tuế Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tại thiền đường Trăng Rằm, trong khuôn viên tổ đình.

>>> Xem thêm
Back to top