Ngoại quan

TIỀN HỘI TRẠI
TIỀN HỘI TRẠI

Chùa Tây Thiên uy nghiêm tọa lạc trong quần thể Công viên An Viên Vĩnh Hằng - Đồng Nai nằm trên diện tích hàng chục héc ta, được bao quanh bởi những quả đồi, phía trước là dòng sông Đồng Nai uốn quanh lặng lờ, nơi sẽ diễn ra Hội trại Đã Có Đường Đi Rồi trong thời gian ba ngày 30/04 - 02/05/2016.

>>> Xem thêm
Back to top