Ngoại quan

Lễ An vị Xá lợi Phật và cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ tại đảo Trường Sa Lớn
Lễ An vị Xá lợi Phật và cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ tại đảo Trường Sa Lớn

Sáng ngày 25/04/2016 nhằm ngày 19/03/Bính thân, trên chiếc chuyên cơ VNT772 của Bộ Quốc phòng, Đoàn Trung ương GHPGVN do Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng đoàn đã ra đảo Trường Sa để làm lễ an vị Xá Lợi Phật và cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì biển đảo, tham dự còn có Hoà

>>> Xem thêm
Back to top