Ngoại quan

Thầy Viện chủ Thích Trí Chơn thuyết giảng tại Trường hạ Quảng Đức, Q.12
Thầy Viện chủ Thích Trí Chơn thuyết giảng tại Trường hạ Quảng Đức, Q.12

Sáng nay, ngày 25/05/ất mùi, nhằm ngày 10/07/2015 Thầy Viện chủ Thích Trí Chơn đã đến thăm và thuyết giảng tại Trường hạ Quảng Đức, Q.12. Tiếp Thầy có Hoà thượng Thích Minh Nghĩa, Phó ban Nghi lễ TW. Giáo hội, Thiền chủ Trường hạ, Đại Đức Thích Pháp Toàn, Hoá chủ và gần 50 hành giả an cư tại đây.

>>> Xem thêm
Back to top