Ngoại quan

Pháp Thoại “Sự Thật Vô Thường” Tại Chùa Quán Âm, Ninh Thuận
Pháp Thoại “Sự Thật Vô Thường” Tại Chùa Quán Âm, Ninh Thuận

Chiều 11/08/2018, Thầy Trí Chơn đã có một thời pháp nhân khoá tu tại Chùa Quan Âm, Phan Rang, Ninh Thuận với chủ đề: “Sự Thật Vô Thường”.

>>> Xem thêm
Back to top