Ngoại quan

Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Việt Nam
Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Việt Nam

GNO - Theo nguồn tin của Báo Giác Ngộ, hôm nay Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã về Việt Nam.

>>> Xem thêm
Back to top