Ngoại quan

Pháp Thoại “Sống Chánh Niệm” Trong Khoá Tu Thiền Tại Chùa Diên Quang - Bắc Ninh
Pháp Thoại “Sống Chánh Niệm” Trong Khoá Tu Thiền Tại Chùa Diên Quang - Bắc Ninh

Sáng ngày 1/7/2018 (18/5/Mậu tuất) Thầy Viện chủ Thích Trí Chơn đã có pháp thoại và hướng dẫn thiền tập cho hơn 400 Thiền sinh tại chùa Diên Quang, Bắc Ninh theo thỉnh nguyện của Thầy trụ trì Thích Tâm Quán.

>>> Xem thêm
Back to top