Ngoại quan

Viên mãn chuyến hoằng pháp đầu năm Mậu tuất của Thầy Trí Chơn tại châu Âu
Viên mãn chuyến hoằng pháp đầu năm Mậu tuất của Thầy Trí Chơn tại châu Âu

Khoá lễ qui y vào đêm 20/3/2018 tại Na-Uy viên mãn với 6 thành viên trở thành đệ tử Phật cũng được xem là khóa lễ cuối, kết thúc chương trình hoằng pháp kéo dài ba tuần, qua 9 quốc gia và gần 20 điểm đến của Thầy Trí Chơn tại châu Âu đầu năm Mậu tuất - 2018.

>>> Xem thêm
Back to top