Ngoại quan

Những ngày tình nghĩa cuối năm của Thầy Thích Trí Chơn tại Cộng hoà Séc (2)
Những ngày tình nghĩa cuối năm của Thầy Thích Trí Chơn tại Cộng hoà Séc (2)

Năm Bính Thân dần đến những ngày cuối cùng, đoàn chúng tôi, những Phật tử từ Praha, Brno, Plzen, Ceske Budejovice... tháp tùng theo Thầy trên khắp các nẻo đường trong chuyến đi tình nghĩa ngắn ngày để về thăm Phật tử tại các vùng. Trời vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi mỗi lúc một dày hơn như để in những bước chân của Thầy cho chuyến đi

>>> Xem thêm
Back to top