Ngoại quan

Pháp Thoại
Pháp Thoại "Kinh doanh và môi trường kinh doanh" tại Đà Nẵng

Sau thành công Pháp thoại ngày 27/02/2017, Tập đoàn Lộc Trời tiếp tục mời Thầy Viện chủ có buổi giảng lần thứ 2 vào ngày mùng 03/03/2017 cũng tại Trung tâm Hội nghị For You - Đà Nẵng với gần 500 doanh nhân tham dự.

>>> Xem thêm
Back to top