Ngoại quan

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc
Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc

Chiều ngày 30/11/2017, Ban tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII Nhiệm kỳ (2017-2022) tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.

>>> Xem thêm
Back to top