Ngoại quan

Hai Thời Pháp Tại TP.  Nha Trang.
Hai Thời Pháp Tại TP. Nha Trang.

Sáng ngày 20/10/2016 nhằm ngày 20/09/ bính thân, Thầy Viện chủ đã có một pháp thoại tại chùa Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. Chùa do sư cô Diệu Lạc trụ trì.

>>> Xem thêm
Back to top