Ngoại quan

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022: Đại hội trù bị trình 83 vị thành viên BTS GHPGVN TP
Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022: Đại hội trù bị trình 83 vị thành viên BTS GHPGVN TP

GNO - Như Giác Ngộ đã đưa tin, chiều nay, 6-11, phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo TP lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-2022) tiếp tục diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự.

>>> Xem thêm
Back to top