Ngoại quan

Các Trường hạ thuộc GHPGVN Quận 12 tổ chức Lễ Tự tứ - Vu Lan PL. 2561-2017
Các Trường hạ thuộc GHPGVN Quận 12 tổ chức Lễ Tự tứ - Vu Lan PL. 2561-2017

Ngày 12 tháng 7 Đinh dậu, nhằm 02/09/2017 các trường hạ thuộc GHPGVN Quận 12 đồng làm lễ Tự tứ, mừng chư Tăng, Ni có thêm một tuổi đạo.

>>> Xem thêm
Back to top