Khách đường thảnh thơi

Ni sư Thích Nữ Chân Không thăm Tu viện Khánh An
Ni sư Thích Nữ Chân Không thăm Tu viện Khánh An

Chiều mùng 9 tết Mậu tuất, Ni sư Thích Nữ Chân Không - một vị giáo thọ ni đến từ Làng Mai , Pháp quốc đến thăm Tu viện Khánh An.

>>> Xem thêm
Back to top