Khách đường thảnh thơi

Truyền hình HTV7 phỏng vấn Thầy Trí Chơn về kiến trúc văn hoá và nếp sống tu tập.
Truyền hình HTV7 phỏng vấn Thầy Trí Chơn về kiến trúc văn hoá và nếp sống tu tập.

Sáng 30/05/2018, Truyền hình Thanh phố - HTV7 đã có cuộc phỏng vấn Thầy Trí Chơn về kiến trúc văn hoá và nếp sống tu tập tại Tu viện Khánh An.

>>> Xem thêm
Back to top