Niệm Ân Phật

Niệm Ân Phật

24/05/2018 17:42
.

Từ vô lượng kiếp

Con miệt mài trong cơn dâu biển

Luân chuyển thăng trầm

Con ngậm ngùi nỗi khổ triền miên.

Kính lạy Đức Thế Tôn,

Đấng cha hiền,

Con phủ phục trong trăm ngàn thống thiết.

Nhớ năm xưa!

Thành Ca tỳ la vệ,

Người giáng trần chấn động cả nhân thiên

Hơn hai mươi sáu thế kỷ sau,

Kẻ tục lụy như con,

Trăm đắng ngàn phiền

Quỳ dưới tôn nhan Người

Cầu vô biên pháp lạc.

Con ý thức được Người

Trong từng trang giáo pháp,

Con cảm nhận được Người

Văng vẳng những Phật ngôn. 

Kính lạy Đức Thế Tôn

Còn gì nhiệm mầu hơn,

Người đến với chúng con,

Trong từng hơi thở,

Trong mỗi tâm hồn.

Người đã đến cho những ai tỉnh thức.

Hiện thân của Người bắt nguồn từ Tây Vức

Tinh thần của Người truyền nối khắp năm châu,

Để hôm nay,

Con thắp nén tâm hương kính cẩn cúi đầu,

Đem ba nghiệp gửi trao nơi Thiện Thệ,

Nguyện hết nẻo sầu …

Theo Đấng Như Lai…

Nhân Trần

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top