Đốt Kinh Thư

Đốt Kinh Thư

27/11/2018 19:55
.

 

 

Đêm lắng xuống thiền môn tịch lặng 

Viện Khánh An lạc cảnh bồng lai 

Thuyền từ vượt sóng thiên thai 

Vầng trăng soi bóng hình hài cố nhân.

 

Ta nhẹ bước phong vân đây đó 

Giữa vô thường hiện rõ chơn như 

Quay về đốt hết kinh thư 

Khổ đau là gốc vô dư niết bàn.

 

Không có cảnh thiên đàng địa ngục 

Không thất tình lục dục vô sanh

Thong dong tự tại an lành 

Ngắm hoa thưởng nguyệt họa tranh thư đồ.

 

Đau kẻ sĩ từ vô lượng kiếp 

Cứ tan bồng nối tiếp ngàn sau 

Thở ra cùng với thở vào 

Tâm không tánh diệu nhiệm mầu Thiền môn.

                     Bùi Cường

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top