Lầu ngắm Phật

Những tu sinh nhí trong vườn Thiền
Những tu sinh nhí trong vườn Thiền

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Đây không chỉ đơn thuần là một khẩu hiệu hành động mà nó còn có ý nghĩa trẻ em là mầm xanh, là tương lai của đất nước. Đất nước Việt Nam "có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không" đều trông cậy vào thế hệ ấy. Trẻ em còn là hạnh phúc của gia đình, là cầu nối để gắn kết mọi người xung

>>> Xem thêm
Back to top