Lầu ngắm Phật

Lá thư thứ mười ba: Cảm nhận về mẹ
Lá thư thứ mười ba: Cảm nhận về mẹ

Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất/ Như mặt trời không thể thiếu trong con/ Mẹ tiếng gọi từ khi con bập bẹ/ Đến khi trưởng thành con chưa hiểu hết chiều sâu/ Mẹ có nghĩa là mãi mãi/ Cho con không đòi lại bao giờ (sưu tầm)

>>> Xem thêm
Back to top