Lầu ngắm Phật

.“Bông hồng luôn đỏ và TRÁI TIM có ngừng đập bao giờ”.
.“Bông hồng luôn đỏ và TRÁI TIM có ngừng đập bao giờ”.

Con đã về. Con đã về ôm ấp trái tim con. Trái tim con hôm nay rất nhịp nhàng, nhịp nhàng theo hơi thở. Có lẽ vì hơi thở con rất bình an. Con có bình an nên con cảm nhận rõ ràng trái tim con không hề thổn thức.

>>> Xem thêm
Back to top