Lầu ngắm Phật

VÌ MỘT THẾ GIỚI CỦA NỤ CƯỜI
VÌ MỘT THẾ GIỚI CỦA NỤ CƯỜI

Lần nào cũng vậy, cứ sau mỗi chuyến đi chùa, trở về thành phố, về lại phòng trọ là lòng lại cứ nao nao, buồn buồn, tiếc tiếc.

>>> Xem thêm
Back to top