Lầu ngắm Phật

Lòng này xin nguyện dâng hai  Nửa cho Hội trại nửa hoài biển khơi.
Lòng này xin nguyện dâng hai Nửa cho Hội trại nửa hoài biển khơi.

Tôi đang ngồi viết cho các bạn trong lúc trời còn chưa sáng, hy vọng những tâm tình này sẽ là không quá trễ đến lúc bế mạc hội trại "Đã Có Đường Đi Rồi".

>>> Xem thêm
Back to top