Lầu ngắm Phật

Đong Đầy Yêu Thương!
Đong Đầy Yêu Thương!

Chia tay phút giây này/ Rồi đây sẽ gặp lại/ Đường tương lai phía trước/ Ta lại kề sát vai.

>>> Xem thêm
Back to top