Lầu ngắm Phật

Nhớ Mẹ Cha, Xin Hãy Cứ Cười
Nhớ Mẹ Cha, Xin Hãy Cứ Cười

Ai cũng bảo một năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa nào cũng có cảnh đẹp, chuyện vui để mong và để nhớ. Mùa nào qua đi cũng để lại những kỷ niệm vui buồn. Người Phật Tử thật hạnh phúc biết bao vì một năm mình có đến hơn bốn mùa để mong, để đợi: đâu phải chỉ Xuân chỉ Hạ, . . . mình còn có mùa Phật Đản rồi mùa Vu Lan!

>>> Xem thêm
Back to top