Lầu ngắm Phật

Chương trình
Chương trình "Thư gửi người thân"

Bạn đọc thân mến! (BBT) Trong hai ngày 07-08/01/2017 nhằm ngày 10-11/12 năm Bính thân, hai khoá tu Sống Tỉnh Thức lần thứ 11 và Có mặt cho nhau làn 06 cùng kết hợp tổ chức tại Tu viện Khánh An. Chương trình "Thư gửi người thân" được Ban Tổ chức đưa ra trong khoá tu đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều hành giả, nhất là các bạn

>>> Xem thêm
Back to top