Lầu ngắm Phật

Chỉ cần thở và mỉm cười thôi!
Chỉ cần thở và mỉm cười thôi!

“Tịnh độ là đây, đây là tịnh độ.” Không có con đường đi đến Tịnh độ, Tịnh độ chính là con đường. Hội trại “Đã có đường đi rồi ” đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn lưu dấu trong mỗi người bạn trẻ tham dự. Hội trại đã gieo vào lòng các bạn trẻ những hạt giống tốt đẹp, hy vọng các em sẽ tiếp tục chăm sóc những hạt giống tốt ấy để

>>> Xem thêm
Back to top