Lầu ngắm Phật

TRỞ VỀ
TRỞ VỀ

Cách đây 2 năm, nhờ duyên lành từ một người anh mà con biết được Phật pháp, biết phóng sanh, biết nghe pháp, biết rải tâm từ .... Con cũng đã tham gia được 3 khóa tu nhưng, đọng lại trong con nhiều tình cảm, nhiều kỷ niệm, nhiều bài học nhất vẫn là Hội trại này.

>>> Xem thêm
Back to top