Lầu ngắm Phật

Chút Suy Gẫm Sau Chuyến Từ Thiện
Chút Suy Gẫm Sau Chuyến Từ Thiện

Trong chuyến từ thiện ngắn ngày tại Hà Nội và Thanh Hoá, mỗi nơi đều để lại trong tôi những dấu ấn tình thương khó nhoà. Vào Trung tâm Sao Mai - Hà Nội thuộc Hội Trẻ em Tàn tật Việt Nam, nhìn những trẻ em thiểu năng trí tuệ, tự kỷ, bại não ... tuổi từ 1 đến 16, 17 tuổi mới cảm nhận được tấm lòng của các bác sĩ, cô giáo, tình

>>> Xem thêm
Back to top