Lầu ngắm Phật

Lá thư thứ mười: Con muốn đáp đền thì cha hiền đã khuất bóng
Lá thư thứ mười: Con muốn đáp đền thì cha hiền đã khuất bóng

Giờ đây con muốn đền đáp công ba nhưng khó quá đúng không Ba? Ba đã đi về một cõi xa, rất xa. Con còn nợ ba rất nhiều thứ về công sinh thành, nuôi dưỡng, nợ ba những lời xin lỗi chân thành. Giá như con được biết đến khóa tu này sớm, giá như con trưởng thành hơn thì mọi chuyện khác hơn rồi

>>> Xem thêm
Back to top