Lầu ngắm Phật

Con Đã Thấy Trâu
Con Đã Thấy Trâu

Đêm nay, trăng sáng tròn đẹp quá, khiến con lại nhớ đến Hội trại “Giờ đây bên nhau”. Với con, đây là những ngày đón năm mới 2018 thật tuyệt vời!

>>> Xem thêm
Back to top