Tin Pháp đường

Giờ Tham vấn Khoá tu Sống Tỉnh thức 36
Giờ Tham vấn Khoá tu Sống Tỉnh thức 36

Đầu giờ chiều, sau khi nghỉ trưa và thiền tọa, các hành giả đã quay về nơi Pháp đường chánh niệm dự giờ tham vấn. Thầy Viện chủ đã trả lời các vấn đề xảy ra trong quá trình tu tập để có một đời sống tâm linh vững vàng hơn.

>>> Xem thêm
Back to top