Tin Pháp đường

Khai giảng Khóa thiền Tứ Niệm xứ tại Tu viện Khánh An
Khai giảng Khóa thiền Tứ Niệm xứ tại Tu viện Khánh An

Xuất phát từ tâm nguyện học và thực tập chuyên sâu thiền quán của tăng chúng tu viện cũng như các hành giả khóa tu Sống Tỉnh thức, sáng ngày 23/6/2019, tại Pháp đường Chánh Niệm, Thầy Trí Chơn đã có thời pháp giảng về “Nền tảng của chánh niệm”, nội dung chủ yếu xoay quanh bốn đề mục thiền tập được trình bày trong kinh Tứ Niệm

>>> Xem thêm
Back to top