Tin Pháp đường

Giờ Tham Vấn Trong Khoá Tu “Sống Tỉnh Thức 28”
Giờ Tham Vấn Trong Khoá Tu “Sống Tỉnh Thức 28”

Chiều ngày 22/07/2018, trong giờ pháp đàm, Thầy Viện chủ có buổi chia sẻ đến toàn thể hội chúng khóa tu “Sống Tỉnh Thức” và “Có Mặt Cho Nhau”.

>>> Xem thêm
Back to top