Pháp Thoại Khoá Tu “Sống Tỉnh Thức”Lần 26

Pháp Thoại Khoá Tu “Sống Tỉnh Thức”Lần 26

28/05/2018 11:17
Sáng ngày 27/05/2018 (nhằm ngày 13/04 năm Mậu Tuất), Thầy viện chủ đã quang lâm Pháp tòa tại Pháp Đường Chánh Niệm để chủ giảng buổi Pháp thoại cho hành giả khóa tu Sống Tỉnh Thức lần thứ 26.

Nội dung bài giảng được Thầy giảng giải thông qua sự kiện Đức Phật đản sanh từ hơn hai ngàn sáu trăm năm trước.

Thầy nói, kỉ niệm đức Phật đản sanh thì phải nói tới sự kiện thành đạo của Ngài, vì có sự kiện thành đạo, nhờ có giáo Pháp mà chúng ta tôn vinh ngày Ngài đản sanh. (Ngài đản sanh không phải vì một lẽ thường của sanh tử mà Ngài thị hiện ở đời vì một đại nguyện lớn lao từ trong vô lượng kiếp – thành Phật toàn giác để lợi lạc cho chúng sanh).

IMG 7728IMG 7733
Thầy nói, Đức Phật khi còn là một hoàng nhi đã có biểu hiện của một đấng phi thường, nhận thức của Ngài đã có sự sâu sắc trước những cảnh tượng nhân sinh, Ngài thương những chúng sanh bị thương hại như những con sâu, những con chim nhỏ bị tước đoạt mạng sống trong quy luật sinh tồn, tâm tư Ngài chấn động mạnh trước những cảnh tưởng mà chúng sanh xem là bình thường của thế gian. Tâm từ bi của Ngài đã biểu lộ ngay từ thời niên thiếu.
Thầy nhấn mạnh rằng, trong xã hội Ấn Độ thời đó, có nhiều giai cấp để phân chia hạng người, có nhiều tôn giáo với tư tưởng cực đoan. Song khi Đức Phật thành đạo Ngài đã chủ trương không theo những tư tưởng đó, Ngài chấp nhận tất cả những hạng người trong giáo Pháp của Ngài, dù đó là các giáo sĩ ngoại đạo, dù đó là vua chúa, dù đó là thương gia, một bần dân hay một tướng cướp,… Ngài đều giáo hóa bình đẳng tất cả.
Từ khi thị hiện trên thế gian này, di sản mà Ngài để lại đã được nối truyền hơn 26 thế kỉ, đó là tư tưởng hòa bình bất bạo động, là tinh thần hiểu biết và thương yêu, là sự bình đẳng của tất cả chúng sanh,…di sản của Ngài là mạng lại niềm phúc lạc cho nhân loại.
Nhân không khí kính niệm Đức Phật đản sanh, Thầy sách tấn hội chúng tu học theo lời Phật dạy. Thầy nói, chúng ta phải quán chiếu hình ảnh Đức Phật khi còn là thái tử đã bỏ tất cả để xuất gia, đã kiên trì sáu năm khổ hạnh rừng già, đã kiên định 49 ngày đêm thiền quán, cuối cùng Ngài mới gặt hái thành quả giác ngộ. Thầy khuyên, chúng ta hôm nay đang thừa hưởng những thành quả của Phật thì phải cố gắng hành trì mới xứng đáng với giáo pháp mà Ngài đã trao truyền lại cho chúng sanh.
BBT WEB

Một số hình ảnh trong khoá tu:

IMG 7714IMG 7715IMG 7716IMG 7717IMG 7718IMG 7719IMG 7720IMG 7721IMG 7722IMG 7723IMG 7724IMG 7725IMG 7726IMG 7727IMG 7731

IMG 7729

IMG 7732IMG 7730IMG 7734

IMG 7736IMG 7735IMG 7737IMG 7739IMG 7740IMG 7741IMG 7742IMG 7743IMG 7744IMG 7745  

 

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top