Pháp thoại:

Pháp thoại: "Những lời dạy sau cùng"

21/05/2016 08:09
Đêm 14 tháng tư năm Bính Thân nhằm ngày 20/05/2016, tại lễ đài Phật đản sân trước Tu viện Khánh An, Thầy viện chủ đã có một thời pháp với chủ đề: Những lời dạy sau cùng Thầy nói, chúng ta thường quan niệm ngày trăng tròn tháng tư là kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, nhưng truyền thống Phật giáo Nam truyền thì đây là lễ hội Vesak, hay còn gọi là lễ Tam hợp, tức là kỷ niệm ba sự kiện lớn: Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập niết bàn.

Đề cập đến ý nghĩa niết bàn, Thầy nói, trước khi vào vô dư ý niết bàn, Đức Thế Tôn đã có những dạy sau cuối. Ba bài học sâu sắc Đức Phật dạy ở cuối đời Ngài là: 1/ Sau khi Như Lai diệt độ, chúng đệ tử hãy lấy giới luật làm Thầy. Dù Như Lai có mặt ở đời thì cũng không khác sự hiện hữu của  giới luật. 2/ Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy  nương tựa nơi chính mình chớ nương tựa một cái gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một cái gì khác. Và, 3/ Tất cả các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn mà tu tập. Sau đó thầy giảng rộng ba ý này.

DSC 0735

DSC 0733

Hơn 200 Phật tử hoan hỷ đón mừng đản sinh với "Những lời dạy sau cùng"

DSC 0742

DSC 0772

Trung Lưu

Hình ảnh ghi nhận được:

DSC 0701

DSC 0708

DSC 0709

DSC 0722

DSC 0738

DSC 0781

DSC 0804

DSC 0805

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top