Đêm Sám hối cuối năm Bính thân

Đêm Sám hối cuối năm Bính thân

12/01/2017 07:22
Đêm 14/12 năm Bính thân, tại Tu viện Khánh An, theo thông lệ cả hội chúng sẽ có khoá lễ Sám hối Hồng danh, nhưng đêm nay, Thầy Viện chủ hướng dẫn đại chúng thực tập sám hối với nhau.

Trước khi sám hối, Thầy có pháp thoại ngắn nói về ý nghĩa sám hối. Thầy nói: "Sám hối là một trong những pháp tu tẩy trừ phiền não hữu hiệu. Đêm nay, chúng ta sẽ hướng về sám hối các đối tượng sau đây:
- Sám hối với Tam Bảo:
Là đệ tử Phật dù xuất gia hay tại gia, chúng ta đều lãnh thọ giới pháp. Vì thiếu thực tập, thiếu hành trì nên chúng ta không giữ trọn giới đã thọ, nay xin đối trước Tam Bảo thành tâm sám hối.
- Sám hối với các bậc Sư trưởng:
Con người được trưởng thành là nhờ ơn giáo huấn. Mỗi người đều có nhiều vị thầy để học: thầy dạy ta chữ nghĩa cho ta kiến thức vào đời, thầy dạy nghề nghiệp cho ta công ăn việc làm, thầy dạy về kinh nghiệm sống, có những vị thầy tâm linh hướng ta đi trên con đường sáng của Đức Phật nhưng vì thiếu thực tập, thiếu hành trì nên ta gây buồn, gây khổ cho thầy tổ, cho sư trưởng giáo huấn ta nên người, nay xin phát lồ, thành tâm sám hối.
- Sám hối với phụ mẫu:
Có được hình hài, thân mạng này là nhờ ân cha mẹ, từ sinh đến dưỡng với biết bao cực nhọc lo toan, thế nhưng không ý thức được công khổ nhọc của song đường lại còn gây khổ cho mẹ cha. Nay xin thành tâm phát lồ sám hối.
-Sám hối với các bậc thiện hữu tri thức:
Trong đời, chúng ta thọ nhận rất nhiều ân đức, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp thọ ân nhưng ta nào có hay. Chẳng thế lại còn xem thường ân đức đã thọ, không thấy được những giá trị mà mình đã thọ. Nay thành tâm phát lồ sám hối.
- Sám hối với những người thân:
Mỗi ngày sống với chồng, vợ, con cháu . . . Nghĩa tình để đến với nhau là rất quí nhưng ta quá thờ ơ vì do vô tình, do thiếu hiểu biết, thương yêu nên thường trách móc, xiên xỏ lẫn nhau, làm cho người kia đau lòng, nghĩa tình cạn dần, hạnh phúc đổ vỡ . . . nay xem thành tâm phát lồ sám hối.
- Sám hối với những người xung quanh:
Mỗi ngày, tiếp xúc với nhiều người, dù là những người thân hay mới thân, những người đã quen hay mới quen, những người ta tiếp xúc dù trực tiếp hay gián tiếp, nhưng do vì không hiểu, do vì có những ngộ nhận làm cho người kia phiền, người kia đau. Nay ta thành tâm phát lồ sám hối.
- Sám hối với đất mẹ, với môi trường sống:
Mỗi ngày sống trên đất mẹ, được đất mẹ bao dung, nuôi dưỡng, đùm bọc những ta đã quá vô tình hoặc khai thác, hoặc đào bới, hoặc thải độc tố ra không gian, hoặc xả rác . . . Nay ý thức được những lỗi lầm, thành tâm phát lồ sám hối.

DSC 4477

DSC 4447

DSC 4449

DSC 4461

DSC 4475
Sau khi giảng giải, Thầy hướng dẫn đại chúng đối mặt nhau, cùng nhau sám hối.

DSC 4485

DSC 4488

DSC 4492

DSC 4495

DSC 4483


Thời khoá diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, mọi người đều này tỏ lòng thành sám hối cùng nhau.

DSC 4513

Trung Lưu

Hình ảnh ghi nhận được:

DSC 4442

DSC 4474

DSC 4494

DSC 4520

DSC 4481

DSC 4530

DSC 4527

DSC 4534

 

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top