Tin Pháp đường

Giờ tham vấn khóa tu Sống tỉnh thức lần thứ 38
Giờ tham vấn khóa tu Sống tỉnh thức lần thứ 38

Trong khuông khổ khóa tu Sống Tỉnh Thức lần thứ 38, chiều 16/06/2019 (14/05 Kỷ Hợi), hội chúng đã ổn định trang nghiêm tại Pháp đường Chánh Niệm để bắt đầu cho thời khóa sám hối và sau đó là buổi tham vấn, với sự chứng minh của thầy viện chủ và quý thầy tại Tu Viện Khánh An.

>>> Xem thêm
Back to top