Tin Pháp đường

Pháp Thoại Khoá Tu “Sống Tỉnh Thức”Lần 26
Pháp Thoại Khoá Tu “Sống Tỉnh Thức”Lần 26

Sáng ngày 27/05/2018 (nhằm ngày 13/04 năm Mậu Tuất), Thầy viện chủ đã quang lâm Pháp tòa tại Pháp Đường Chánh Niệm để chủ giảng buổi Pháp thoại cho hành giả khóa tu Sống Tỉnh Thức lần thứ 26.

>>> Xem thêm
Back to top