Tin Pháp đường

Pháp Thoại “Tri Kiến Phật” Trong Khoá Tu “Sống Tỉnh Thức” và “Có Mặt Cho Nhau”.
Pháp Thoại “Tri Kiến Phật” Trong Khoá Tu “Sống Tỉnh Thức” và “Có Mặt Cho Nhau”.

Sáng ngày 24/05/2018, Thầy viện chủ đã có thời pháp thoại đến toàn thể Phật tử khóa tu “Sống Tỉnh Thức” và “Có Mặt Cho Nhau” với chủ đề “Tri Kiến Phật”.

>>> Xem thêm
Back to top