Tin Pháp đường

Pháp Thoại “Ba Sự Quay Về” Trong Hội Trại “Bước Chân An Lạc”.
Pháp Thoại “Ba Sự Quay Về” Trong Hội Trại “Bước Chân An Lạc”.

Sáng ngày 30 tháng 4 năm 2018, sau các thời khoá thiền toạ và thiền hành buổi sáng, vào lúc 9 giờ 30, Hội trại “Bước chân an lạc" được cung đón thầy Viện chủ Tu viện Khánh An đến với pháp thoại “Ba sự quay về" dành cho gần 400 Thiền sinh tham dự, BBT xin lượt ghi vài ý chính thầy giảng như sau: Trong những ngày nghỉ lễ này, mọi

>>> Xem thêm
Back to top