Tin Pháp đường

Pháp Thoại Chiều Ngày Thứ 2 Khoá Tu “Hoa Phượng Đỏ”
Pháp Thoại Chiều Ngày Thứ 2 Khoá Tu “Hoa Phượng Đỏ”

Chiều 23/06/2018, tại Pháp Đường Chánh Niệm, Thầy viện chủ đã có buổi giảng dành cho các hành giả trong khóa tu “Hoa Phượng Đỏ”, chủ đề xoay quanh việc giảng giải và làm rõ tính trọng yếu của nền tảng đạo đức ảnh hưởng đến đời sống nhân phẩm của mỗi con người và cũng là nền tảng cốt yếu của một xã hội văn minh và tiến bộ.

>>> Xem thêm
Back to top