Tin Pháp đường

“Con Thuyền Không Người Lái trong Khóa Tu Sống Tỉnh Thức lần thứ 21
“Con Thuyền Không Người Lái trong Khóa Tu Sống Tỉnh Thức lần thứ 21

Ngày 19/11/2017 (02/10/Đinh Dậu), Tu viện Khánh An đã tổ chức khóa Tu Sống Tỉnh Thức lần thứ 21 và Có Mặt Nhau lần thứ 16.

>>> Xem thêm
Back to top