Tin Pháp đường

Pháp thoại “Trăng Từ Bi” trong đêm trung thu tại Tu viện Khánh An.
Pháp thoại “Trăng Từ Bi” trong đêm trung thu tại Tu viện Khánh An.

Không có hạnh phúc nào hơn khi đi trong đêm u tối mà có được ánh trăng mát dịu soi đường. Cũng vậy giữa đường đời vô minh, Trăng Từ Bi xuất hiện soi sáng thế nhân. Đó là sự xuất hiện của Đức Phật trên đời.

>>> Xem thêm
Back to top