Tin Pháp đường

SUY TƯ HẠNH PHÚC THEO TINH THẦN ĐẠO PHẬT
SUY TƯ HẠNH PHÚC THEO TINH THẦN ĐẠO PHẬT

Khóa tu “Sống tỉnh thức” lần thứ 14 tại tu viện Khánh An diễn ra vào ngày Quốc lễ 30/4/2017 với hơn 200 thiền sinh tham dự. Trong khóa tu này, hội chúng được vinh dự cung đón Thượng tọa Giảng sư Thích Hạnh Bình từ bi quang lâm ban lời Pháp nhũ cho hội chúng có tư lương tu tập.

>>> Xem thêm
Back to top