Thông báo mới nhất

TÂM THƯ Cúng dường tôn tạo tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại Tu viện Khánh An - Đồng Nai
TÂM THƯ Cúng dường tôn tạo tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại Tu viện Khánh An - Đồng Nai

Kính gửi quí Phật tử gần xa, Hình tượng Bồ tát Quán Thế Âm đã gắn bó với ngôi chùa Việt, dân tộc Việt, người con Việt hàng nghìn năm nay. Tôn tượng Bồ tát được các chùa, viện và tín đồ Phật tử tôn kính, phụng thờ phổ biến nhất trong hàng các vị Đại Bồ tát. Đây là nét văn hóa thờ phụng rất đặc trưng của Đạo Phật Việt Nam.

>>> Xem thêm
Back to top