Phật sự lớn trong ngày đầu năm 2017

Phật sự lớn trong ngày đầu năm 2017

03/01/2017 10:22
Ngày 01/01/2017, Đại Sư Drupon Sonam Jorphel Rinpoche – Viện trưởng Trung tâm thiền Quốc tế Lamayaru Ladakh đã quang lâm Tu viện Khánh An giảng pháp và cử hành nghi lễ cúng Puja Bạch Tản Cái Phật Mẫu cầu thiền môn hưng thịnh, quốc thái dân an.

Thầy viện chủ chứng minh Đại lễ cùng sự tham dự của Tăng thân Khánh An, chư ni Chùa Bửu Phước, một số Tăng Ni các chùa, viện và hơn 500 Phật tử gần xa về tham dự.

abc
Trong diễn từ khai mạc, Thầy Viện chủ phát biểu: "Hôm nay chúng ta có cơ hội để được học hỏi giáo pháp từ Đại Sư Drupon Sonam Jorphel Rinpoche, một vị cao tăng của Phật giáo đến từ Ấn Độ. Chúng ta đã được học pháp từ rất nhiều vị cao tăng, pháp sư, giảng sư tại Việt Nam, nhưng mỗi vị sẽ cho ta hiểu được giáo pháp tuỳ sở kiến, sở ngộ của vị đó. Và pháp thoại hôm nay với Mười hai nhân duyên, ta sẽ được tiếp cận, học hỏi qua sự chiêm nghiệm, hành trì của Đại sư. Chúng ta cũng được tham gia lễ Quán đảnh - cầu an; đây là dịp để tiếp cận với một nghi lễ truyền thống của Kim cang thừa. Và thứ ba là, lễ hội này cũng là dịp để Phật giáo Việt Nam giao lưu với sắc thái văn hoá, lễ nghĩ Ấn Độ cũng như truyền thống Kim cang thừa nói chung".

DSC 2490

DSC 2520
Sau phát biểu của Thầy Viện chủ, Đại sư đi vào bài giảng với chủ đề “Mười hai Nhân duyên”. Mở đầu bài giảng Ngài nhấn mạnh về Bồ Đề Tâm. Theo Ngài, đây là đều kiện thiết yếu và vô cùng quan trọng của sự tu hành. Nếu không có Tâm Bồ đề chúng ta tu không thể thành Phật. Ngài nói: “Bồ đề tâm có hai loại: Bồ đề tâm tuyệt đối và Bồ đề tâm tương đối. Bồ đề tâm tuyệt đối chính là thể tánh thanh tịnh của mỗi chúng sanh, còn Bồ đề tâm tương đối bao gồm Bồ đề tâm hạnh và Bồ đề tâm nguyện. Để thành Phật chúng ta phải tu Trí vô lượng và Bi vô lượng. Muốn nuôi dưỡng tâm bồ đề và lòng đại bi phải phát khởi tâm độ tất cả chúng sanh vì tất cả chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp từng là bà con quyến thuộc của mình, phải mong những đều tốt lành đến mọi người và nguyện gánh chịu mọi khổ đau thay cho chúng sanh. Tiếp theo phải hành lục độ Ba la mật, trong đó yếu tố quan trọng chính là Tinh tấn, không có Tinh tấn sẽ không có quả vị Phật. Người tu phải học theo công hạnh của chư Phật, Phật thực hành sao chúng ta thực hành vậy nhất định mình sẽ thành Phật. Dấu hiệu để nhận biết Tâm bồ đề chính là Tâm bình đẳng đem những gì tốt lành đến tất cả chúng sanh, tâm vị kỹ không còn.”

DSC 2515

DSC 2536

DSC 2544
Nói về Mười hai nhân duyên, Ngài giảng: “Sở dĩ chúng sanh bị luân hồi trong sanh tử là do vô minh. Vì vô minh nên chúng sanh không nhận diện được bản tâm mình vốn hằng hữu và thanh tịnh. Mười hai nhân duyên giải thích về vòng luân hồi sinh tử. Vô minh, Ái, Thủ là Hoặc; Hành và Hữu là Nghiệp và những chi còn lại là Khổ. Để thoát khổ phải phá bỏ vô minh, loại bỏ tam độc, giới thể phải thanh tịnh, tam nghiệp thanh tịnh, thực hành lục độ Ba la mật luôn tịnh hóa nghiệp chướng và vung bồi phước đức, đó chính là con đường chư Phật đã đi. Mười hai nhân duyên là phương tiện vô cùng quý báu giúp ta thấy được nhân và duyên. Giác ngộ chính là chứng nhập vào trạng thái pháp thân, nếu không có chúng sanh thì ta cũng không có sự giác ngộ và thành Phật.”

DSC 2510

DSC 2532
Đề cập đến bối cảnh hiện thực, Ngài nhấn mạnh: “ Xã hội văn minh thời nay khó tu hơn ngày xưa nhiều lắm, càng văn minh bao nhiêu con người càng hướng ngoại và chạy theo vật dục bấy nhiêu, không kiểm soát được bản thân mình và vô cùng khổ đau. Thời đại ngài nay giống như một ma trận, những yếu tố làm ta đau khổ bủa lưới khắp nơi, nếu người tu không cẩn trọng sẽ dễ dàng xa vào lưới ma. Đừng hướng ngoại mà phải hướng vào trong tâm để tìm cầu, nếu ta làm chủ được ngũ uẩn, làm chủ được tâm thì mình sẽ hạnh phúc và có được tất cả.”

DSC 2541
Đầu giờ chiều trước khi cử hành nghi lễ cầu an, Thầy Viện chủ và Đại sư đã có hơn 30 phút dùng trà thân mật và đàm đạo.

DSC 2618Sau đó, tăng thân Khánh An và một số Phật tử tác bạch dâng lễ cúng dường đến Đại sư và chụp ảnh lưu niệm.

DSC 2655

DSC 2661

DSC 2694

DSC 2708
Chiều 14h, Ngài tiến hành lễ cúng Puja Bạch Tản Cái Phật Mẫu cầu quốc thái dân an. Ngài nói: “Khi chúng ta kiết giới và cử hành nghi quỹ thì chính tại Tu viện này là tịnh độ của chư Phật, chỗ ta ngồi làm bằng kim cang, vách tường cũng làm bằng kim cang, chư vị Phật, Bồ Tát, long thần hộ pháp đều đến chứng minh cho ta. Đàn tràng này trở thành đàn tràng của Đức Bạch Tán Cái Phật Mẫu. Người nhận quán đảnh cần phải qui y Tam Bảo, giữ lòng chí thành, thân tâm thanh tịnh, vung bồi phước đức, siêng năng thực hành nghi quỹ. Khi thọ nhận quán đảnh cần phải quán tưởng vị Thầy truyền trao là một với Đức Bạch Tản Cái, phải quán chiếu những công đức thánh thiện, nguồn năng lượng từ bi, trí tuệ đi vào trong người làm tịnh hóa thân, khẩu và ý. Pháp môn Mật tông cũng không ngoài mục đích chuyến hóa phiền não. Cốt tủy của Mật tông chính là “chuyển hóa”, chuyển hóa ngũ uẩn thành Ngũ Phật, chuyển hóa ngũ độc thành Ngũ Trí.”

DSC 2723

DSC 2724

DSC 2739

DSC 2745 - Copy

DSC 2761

DSC 2795


17h, buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ và kính ngưỡng của chư Tăng, Ni và Phật tử.
Trung Nhã, Trung Pháp, Minh Trí

Hình ảnh ghi nhận được:

DSC 2410

DSC 2424

DSC 2430

DSC 2445

DSC 2452

DSC 2470

DSC 2483

DSC 2511

DSC 2523

DSC 2574

DSC 2576

DSC 2605

DSC 2583

DSC 2589

DSC 2604

DSC 2594

DSC 2776

DSC 2793

DSC 2805

DSC 2830

DSC 2840

DSC 2874

DSC 2908

DSC 2911

DSC 2919

DSC 2922

 

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top