Hơn 500 ánh nến lung linh trong đêm Thượng nguyên

Hơn 500 ánh nến lung linh trong đêm Thượng nguyên

12/02/2017 10:27
Đêm Thượng nguyên năm Đinh dậu, Tu viện Khánh An tổ chức lễ đốt nến nguyện cầu, hơn 500 Phật tử thành kính với ngọn nến trên tay hướng về Đức Phật. Không gian Pháp đường không đủ lớn, còn lại hàng trăm Phật tử đứng bên ngoài chắp tay hộ niệm.

Mở đầu buổi lễ, Thầy Viện chủ nói về ý nghĩa đêm nguyện cầu. Thầy nói: "Đức Phật chỉ có 2 cái là trí tuệ và tình thương. Chúng ta cầu những cái Đức Phật có thì chúng ta sẽ được. Chúng ta cầu những cái ngài không cần đến thì ta cũng sẽ không cầu được. Bằng niềm tin kiên định, ta có thể tiếp xúc được năng lượng trí tuệ và tình thương từ ngài. Nhưng không phải cầu là ngài bang cho. Muốn có kết quả lớn phải thực hành giáo pháp. Với chánh tín Tam Bảo và nghiêm hành pháp Phật, ta sẽ được trọn vẹn thừa hưởng trí tuệ và tình thương từ bậc Đạo sư.

Sau khi giảng rộng về ý nghĩa cầu nguyện, Thầy và đại chúng tán dương Thế Tôn và đảnh lễ Phật - Tổ. Trong không gian nghiêm tỉnh, Thầy tiếp ánh sáng từ ngọn đèn của Đức Thế Tôn rồi truyền đến chư Tăng, Phật tử, trong khi đó Thầy Quảng Thức xướng nguyện thi kệ:

DSC 8193

Thắp ngọn đèn tâm trước Phật đài

Lòng thành dâng cúng Đức Như Lai.

Nguyện trừ nghip chướng chư phiền não

Năm mới xua tan những họa  tai.

Nhà nhà bình an không gặp nạn

Người người hạnh phúc chẳng bi ai

Quốc gia hát mãi câu thịnh vượng

Thế giới hân hoan khúc xuân lai.

Sau đó Thầy đọc bốn lớn Quán nguyện của bốn vị Bồ tát lớn. Đại chúng lắng lòng theo. Những ngọn nến sáng dần trong đêm thanh khiết. Sau khi ánh nến sáng tròn đầy trong Pháp đường, cả đại chúng đồng niệm danh hiệu Đức Bổn sư. Buổi lễ được tiếp nối với phần thiền hành. Thầy hướng dẫn chư tăng và đoàn Phật tử thiền hành hướng ra Vườn Quán Âm, sau đó đảnh lễ và dâng nến lên Bồ tát.

DSC 8256

                                                                           BBT Web

Một số hình ảnh ghi nhận:

DSC 8159

DSC 8161

DSC 8162

DSC 8167

DSC 8168

DSC 8169

DSC 8171

DSC 8179

DSC 8188

DSC 8198

DSC 8202

DSC 8208

DSC 8233

DSC 8223

DSC 8232

DSC 8235

DSC 8242

DSC 8250

DSC 8261

DSC 8264

DSC 8267

DSC 8283

DSC 8293

DSC 8300

DSC 8302

DSC 8307

DSC 8317

DSC 8321

DSC 8319

DSC 8337

DSC 8349

 

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top