Phật giáo quận 12 Tổ chức Lễ Bố tát - thuyết giới luân lưu

Phật giáo quận 12 Tổ chức Lễ Bố tát - thuyết giới luân lưu

07/03/2019 18:05
Mờ sáng 2/2 kỷ hợi (07/03/2019), Chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN quận cùng chư tăng trụ trì các chùa Tăng thuộc quận 12 vân tập về tu viện Khánh An để tổ chức lễ bố tát - thuyết giới.

HT. Thích Trí Anh - Chứng minh Ban trị sự, TT. Thích Trí Chơn - Trưởng ban, TT. Thích Trí Thường -  Phó ban thường trực cùng chư tôn đức Trưởng các ban chuyên môn và gần 30 vị trụ trì (các chùa tăng) trong quận về dự lễ. 

Tại Phật đường Tỉnh Thức, HT. Thích Trí Anh, HT. Thích Trí Tâm, TT. Thích Trí Thường niêm hương, bạch Phật, ĐĐ. Thích Pháp Toàn - P. Chánh Thư ký BTS xướng lễ. 

Trong nghi thức tác pháp tiền phương tiện, SC. Chơn Tịnh và SC. Minh Hạnh thay mặt ni giới quận cầu giáo sắc đại tăng. Sau đó TT. Thích Quảng Thiện được cung thỉnh thuyết Thanh văn giới và Bồ tát giới. 

 

8

9

13

18

 

Sau hơn một giờ thuyết giới, lễ bố tát kết thúc, thầy Trí Chơn thay mặt Ban trị sự Giáo hội quận thông tri một số công tác phật sự sắp tới của Phật giáo quận 12. Thầy đặc biệt nhấn mạnh đến đại lễ Phật đản -  Veska cũng như  khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2563 - 2019 sắp tới. 

 

22

23

 

Lễ bố tát viên mãn, tăng thân tu viện Khánh An thiết lễ cúng dường trai tăng. Sau lời tác bạch cúng dường của ĐĐ. Thích Trung Giác - Tri sự Tu viện, Đại tăng hoan hỉ thọ nhận bằng xướng hiệu Thế Tôn

BBT. Web

Một số hình ảnh ghi nhận được

1

3

2

4

5

6

7

11

10

12

14

17

16

19

20

15

25

26

27

28

29

30

32

31

33

34

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top