Tin Phật đường

Con Đã Về!
Con Đã Về!

Phát thanh truyền hình là một trong những công việc tối cần thiết để mang những thông tin nhanh chóng cấp thiết đến cho mọi người. Việc truyền tin như thế nào để người đón nhận được hạnh phúc là một nghệ thuật mà cần phải tu học mới có được. Vì lẽ đó mà ngày hôm qua một nhóm sinh viên thuộc Trường Cao đẳng Truyền thanh Hồ Chí

>>> Xem thêm
Back to top