Tin Phật đường

Lễ Hằng thuận trong những ngày đầu năm 2017 tại Chùa Giác Minh, Praha 10, CH. Séc
Lễ Hằng thuận trong những ngày đầu năm 2017 tại Chùa Giác Minh, Praha 10, CH. Séc

Lễ Hằng Thuận là một nét đẹp văn hoá, thể hiện rõ bản sắc dân tộc, và hơn thế nữa đó là một truyền thống mang đậm tính chất tâm linh cho người Phật tử tại gia biết quy hướng về Tam Bảo.

>>> Xem thêm
Back to top