Tin Phật đường

 Khóa tu Sống Tỉnh Thức lần 08: NHỮNG TRÁI TIM PHẬT BÊN KIA ĐẠI DƯƠNG
Khóa tu Sống Tỉnh Thức lần 08: NHỮNG TRÁI TIM PHẬT BÊN KIA ĐẠI DƯƠNG

Sau giờ cơm trưa, Thầy Viện chủ thông báo: "Theo thông lệ khoá tu, vào đầu giờ chiều là giờ tham vấn, nhưng Thầy đi hoằng pháp ở Mỹ mới về nên cũng có ý định kể chuyện chuyến đi Mỹ. Vậy quí Phật tử muốn giữ nguyên giờ tham vấn hay muốn nghe chuyện Mỹ". Cả Hội chúng ồ lên "muốn nghe chuyện Mỹ".

>>> Xem thêm
Back to top