Tin Phật đường

TẾT KHÁNH AN
TẾT KHÁNH AN

Ngày đầu năm mới, đi chùa lễ Phật không chỉ người Phật tử mà là tất cả người con Việt. Người Phật tử đến chùa với niềm tin sắc son vào Ba Ngôi cao quí. Những người cảm tình đạo pháp đến với tâm nguyện cầu, mong được bình an gia đạo. Ngay cả những người khác niềm tin tôn giáo cũng đi lễ Phật với nguyện ước cầu hạnh phúc, khương

>>> Xem thêm
Back to top