Tin Phật đường

Khoá lễ cầu an đầu năm
Khoá lễ cầu an đầu năm

Sáng ngày mùng 8 tháng giêng năm Bính thân, Tu viện Khánh An trang trọng cử hành lễ cầu an đầu năm. Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ, viên chức Ngân hàng Á Châu, có hơn 200 vị về dự. Buổi lẽ được bắt đầu bằng nghi thức niêm hương, lễ Tam Bảo, nghiêm đàn sái tịnh và dâng sớ cầu an.

>>> Xem thêm
Back to top