Tin Phật đường

Năm chữ H trong khoá tu Có Mặt Cho Nhau lần III
Năm chữ H trong khoá tu Có Mặt Cho Nhau lần III

Gió chiều vi vu, mây hồng lãng đãng, hương mai chiếu thủy thoang thoảng nhẹ nhàng, và những tiếng nói cười của những bạn trẻ tựu về Khánh An mỗi lúc một đông để dự khoá tu Có Mặt Cho Nhau lần III, trong 2 ngày 09 - 10/04/2016

>>> Xem thêm
Back to top