Tin Phật đường

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2559 TẠI TU VIỆN KHÁNH AN
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2559 TẠI TU VIỆN KHÁNH AN

Đúng 9 giờ ngày rằm tháng tư năm Ất mùi, nhằm ngày 01/06/2016, Phật đường Tỉnh Thức với hơn 300 Phật tử câu hội trang nghiêm, 3 hồi chuông trống Bát nhã trổi lên, tiếng khánh dẫn thỉnh nhẹ điểm, đoàn chư Tăng đi đầu là Thầy Viện chủ, từ Tăng đường tiến lên Phật đường để cử hành nghi thức kính mừng Phật ra đời PL.2559.

>>> Xem thêm
Back to top