Tin Phật đường

KHÓA TU SỐNG TỈNH THỨC LẦN 2: CHÁNH NIỆM TRONG GIAO TIẾP
KHÓA TU SỐNG TỈNH THỨC LẦN 2: CHÁNH NIỆM TRONG GIAO TIẾP

Mở đầu pháp thoại Thầy đã gửi lời thăm hỏi ân cần đến toàn thể đạo tràng bằng cả trái tim yêu thương, bằng cả tấm lòng sâu thẳm. Lời thăm hỏi đó cũng được xem như chủ đề chính cho buổi pháp thoại của Thầy.

>>> Xem thêm
Back to top