Phương danh Phật tử ủng hộ cứu trợ các tỉnh miền núi phía Bắc 2018

Phương danh Phật tử ủng hộ cứu trợ các tỉnh miền núi phía Bắc 2018

26/07/2018 15:19

TT Phương danh  Địa chỉ   Tịnh tài 
 1  PT.Nguyễn Phi Vân, An Hồng  20.000.000 VNĐ
 2  PT.Nguyễn Thị Huyền Trang  200.000 VNĐ
 3

 PT.Nguyễn Quang Minh Trí

 1.000.000 VNĐ
4 Một Phật tử không ghi tên 500.000 VNĐ
5   PT. Nguyễn Thị Hồng Nhung 500.000 VNĐ
6 PT. Hà Vũ Ngọc Vy 1.000.000 VNĐ
7 PT. Nguyễn Thị Thu Giang 200.000 VNĐ
8 Gia đình anh chị Tuấn Linh (Elmich)  CH. Séc 10.000 Kr
 9 Gia đình PT. Xuyên Xa  16, Hàng Đào, Hà Nội 10.000.000 VNĐ 
10 Lê Thị Trúc Giang 200.000 VNĐ
11 PT.Văn Mỹ Du Q.5 5.000.000 VNĐ
12 PT. An Thanh - Khánh Minh Nghĩa

10.000.000

VNĐ

13 Một Phật tử không ghi tên

30.000.000

VNĐ 

14  Đỗ Chí Hiếu, Phạm Thị Hà, Nguyễn Thị Minh Điệp (Cty Elmich)  CH. Séc  2.000 Kc
15  Một Phật tử không ghi tên 100.000 VND
16  PT. Vũ Thị Tính  USA   500 USD
17   PT. An Chương  Czh, Séc  2.500.000 VNĐ
18 PT. Phạm Thị Sanh Pháp Quốc

5.318.409 VNĐ

19 PT. Nguyễn Linh Chi 1.000.000 VNĐ
20 PT. Lưu Thị Tuyết Nhung - An Duyên và gia đình 15.000.000 VNĐ
21

Trần Thị Hồng Nhung - An Như Phương

5.000.000 VNĐ
 22  PT. Nguyễn Thị Cát Anh  1.000.000 VNĐ
23 PT. Khánh Phúc Trường Hà Nội 500.000 VNĐ
24 PT. Diệu Sương  200.000 VNĐ
25 PT. Lê Hồ Bích Trâm - An Phúc Kim 500.000 VNĐ
26 PT. Trần Tiểu Phụng 100.000 VNĐ
27 PT. Lê Văn An 1.000.000 VNĐ
28 PT. Nguyễn Thị Thanh Hương 500.000 VNĐ
29 PT.Trần Trọng Nghĩa 1.000.000 VNĐ
30 Quí Phật tử Florida USA 1.000 USD
31 PT. An Như Nguyệt USA 1.000.000 VNĐ
32 PT.Lục Kim Chi - An Mỹ 1.000.000 VNĐ
33 PT.Chiêu Phượng Vy 1.000.000 VNĐ
34 PT.Hồ Lê Hiệp 1.000.000 VNĐ
35 PT.Nguyễn Tùng Thi 1.000.000 VNĐ
36 PT.Lăng Lệ Xuân - An Như 1.000.000 VNĐ
37 Gia đình Phật tử: Phúc Ân, Từ Ân, Huệ Ân, Lộc Ân, Trí Ân 5.000.000 VNĐ
38 PT.Lự Gia 1.000.000 VNĐ
39 PT.Lưu Cẩm Thanh  1.000.000 VNĐ
40 Cty Hoa Lan Lâm Thăng 10.000.000 VNĐ
41 PT.Đào Thị Thu Thuỷ - An Hương 1.000.000 VNĐ
42 PT.Đặng Bửu Kiếm 300.000 VNĐ
43 PT.Lê Thị kim Thu - An Nguyệt 200.000 VNĐ
44 PT.Nguyễn Thiên Lộc 1.000.000 VNĐ
45 PT.Lý Bích Thanh 100.000 VNĐ
46  PT. Hồ Hoài Trang  10.000.000 VNĐ
47 PT.Phạm Thị Ngọc Tuyết 200.000 VNĐ
48 PT.Phạm Thy Diễm Trinh 200.000 VNĐ
49 Cô Diệu Đức 500.000 VNĐ
50

Cô Huệ Ân

1.000.000 VNĐ
 51  PT.Nguyễn Thị Diễm Huyền - Diệu Huệ  3.000.000 VNĐ
 52 PT.Chinh Lâm   USA  100 USD

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top