SEN HỒNG HÉ NỤ

SEN HỒNG HÉ NỤ

11/04/2017 18:52

Xuất gia, tiếng Phạn là Pravrajya, là để chỉ người cạo bỏ râu tóc, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, một đời phạm hạnh, viễn li đời sống thế tục. Xuất gia là nguyện suốt đời đi theo con đường mà chư Phật đã đi, làm theo những việc mà chư Phật đã làm. Đã là người xuất gia thì phải làm bậc đại trượng phu, đầu đội cả thái không, chân đạp vùng đại địa, tâm nguyện phải kiên cố để nương theo hạnh nguyện của chư Phật, chư Tổ và các bậc Thượng nhân đã soi chiếu, cốt để lợi lạc cho mình và cho chúng sanh muôn loại.
Như hiểu được ý nghĩa cao đẹp của việc xuất gia, chú Mạc Anh Nhật Khánh (24 tuổi), với lòng tôn kính Tam Bảo và khát ngưỡng xuất gia cầu đạo, đã lên đường từ quê nhà Hải Phòng vào Tu viện Khánh An phát tâm tòng tăng tu học. Sau gần 4 tháng tập sự sống theo hạnh xuất gia, với tâm dõng mãnh và sự tinh tấn, chú đã làu thuộc 2 quyển Luật – một trong những điều kiện cần để được xuất gia tại tu viện.
Hôm nay, ngày 11/4/2017 (nhằm ngày Rằm tháng Ba năm Đinh Dậu), là ngày Bố tát tụng Giới của chư Tăng bổn viện, nhận thấy chú Nhật Khánh đã hội đủ các nhân tố về giới luật cũng như phẩm hạnh, Thầy viện chủ cùng chư Tăng bổn viện đã thuận theo duyên lành mà làm lễ thế phát cho chú trong sự chứng kiến của mẹ và chị gái.

DSC 4430

DSC 4422
Từ đây, coi như tâm nguyện xuất gia đã bước đầu được thành toàn, Thầy viện chủ đã có lời giáo huấn cho chú về tâm và hạnh của người xuất gia, Thầy nói, đã là người xuất gia thì tâm, tướng phải khác tục, cái tướng xuất gia thì dễ làm còn cái tâm xuất gia mới khó nên cần được thường xuyên nuôi dưỡng, làm được vậy thì mới đáp trả được bốn ơn trọng mà chư Phật đã dạy.

DSC 4412
Thầy ban cho chú Pháp Danh là Trung Hỷ và sách tấn chú chuyên tâm tu học.
Vậy là hôm nay, sen hồng ở Khánh An lại có thêm một cây vừa hé nụ.
Trung Lưu – Trung Nhân

DSC 4419

DSC 4435

DSC 4442

DSC 4447

DSC 4452

Ý kiến bạn đọc

1 bình luận

Tony Lê ( 2017-04-14 10:10:52 )

Tonyle@yahoo.com

Bồ Đề tâm vững vàng như núi Vườn Khánh An rạng rỡ sen hồng Tăng thân - Trung Hỷ đồng lòng Bụi trần rũ bỏ, thong dong vào Đời

  • 1

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top