Tiểu Kiều

Tiểu Kiều

31/03/2018 21:19

Liễu xanh xanh
Tiểu kiều ngang bắc dải xinh xinh,
Dải xinh xinh
Nguyệt cùng trăng đó
Soi bóng lênh đênh
Mấy ai khéo họa được tâm mình?
Tiểu kiều soi bóng nước thinh thinh,
Nước thinh thinh
Bên dòng liễu rủ
Trăng nước lưu hình!

Nhân Trần


*Tiểu kiều: chiếc cầu đá, nhỏ, bắt ngang hồ cá - nơi có cây liễu nghiêng xanh soi bóng nối vườn Quán Âm dẫn vào khu Nội Viện

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top