Tăng đường vững chải

TÌNH THƯƠNG
TÌNH THƯƠNG

( Kẻ hành khất đến nhà Ông Trưởng giả, Cầu xin nơi nương tựa tấm thân, Mấy ngày qua sống trong khổ nhọc, Bụi thế gian che lấp đường trần…)

>>> Xem thêm
Back to top