Tăng đường vững chải

Mình Đã Xuất Gia Chưa?
Mình Đã Xuất Gia Chưa?

Tôi cứ ngồi trầm tư "Mình đã xuất gia chưa?" Vâng, xuất gia rồi. Cuộc sống có còn tục không, có còn phiền không? Ừ, vẫn còn! Thì ra, thân đi tu đã lâu như tâm thì ... tu còn chậm quá.

>>> Xem thêm
Back to top