Tăng đường vững chải

Sống cho sâu sắc và thảnh thơi
Sống cho sâu sắc và thảnh thơi

“Xin đại chúng hãy cũng nhau thở như một cơ thể, xướng tụng như một cơ thể, nghe như một cơ thể và đi như một dòng sông”.

>>> Xem thêm
Back to top