Thất vô sự

PHÁP MÔN NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT TRONG TU TẬP THIỀN ĐỊNH
PHÁP MÔN NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT TRONG TU TẬP THIỀN ĐỊNH

Bốn đề tài thiền tâm từ, niệm ân đức Phật, quán bất tịnh và niệm sự chết được gọi là bốn thiền bảo hộ. Sở dĩ gọi là “bốn thiền bảo hộ” vì chúng bảo vệ cho người hành thiền khỏi các loại hiểm nguy (trích lời dạy của Ngài Đức Trưởng Lão Thiền Sư: Pa – Auk Sayadaw). Bài viết này xin đề cập đề mục thiền “Niệm ân Đức Phật”.

>>> Xem thêm
Back to top