Hướng Phật

Hướng Phật

30/01/2017 19:44

 

Cửa thiền xuân sớm thoảng hương mai

Lặng lẽ Phật đường bóng dáng ai

Ngữa mặt trông lên bậc Xuất thế

Mắt thương nhìn xuống kiếp trần ai.

Tấm lòng trinh bạch xin dâng cúng

Niềm tin son sắc Đức Như Lai

Mỗi giây chánh niệm con thực tập

Một đời tỉnh thức nguyện theo Ngài

                                     Trí Chơn

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top