Thất vô sự

CHÚ CHIM NON
CHÚ CHIM NON

(Huấn thị của Thầy vào đêm họp chúng ngày 24/05/2015, nhằm mùng 7 tháng 4 năm Ất mùi, Trung Lưu lượt ghi)

>>> Xem thêm
Back to top