Thất vô sự

Hoà thượng Thích Thái Hoà thăm Tu viện Khánh An
Hoà thượng Thích Thái Hoà thăm Tu viện Khánh An

Chiều ngày 15/12/2016, Hoà thượng Thích Thái Hoà, Viện chủ chùa Phước Duyên, Huế đã đến thăm Tu viện Khánh An. Thầy Viện chủ trân trọng tiếp Hoà thượng tại Thất Vô Sự.

>>> Xem thêm
Back to top