Thất vô sự

 • NGÀY ĐÁNG NHỚ
  NGÀY ĐÁNG NHỚ

  (Huấn thị của Thầy trong buổi thiền trà ngày 27/05/2015 nhằm ngày mùng 10 tháng 04 năm Ất Mùi tại Pháp đường Chánh Niệm, Sư chú Trung Thiện lược ghi)

  >>> Xem thêm
 • CHÚ CHIM NON
  CHÚ CHIM NON

  (Huấn thị của Thầy vào đêm họp chúng ngày 24/05/2015, nhằm mùng 7 tháng 4 năm Ất mùi, Trung Lưu lượt ghi)

  >>> Xem thêm
Back to top